Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2014/08/29/1768
29.08.2014
URZĄD MIEJSKI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
Wniosek o wydanie duplikatu decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej
N
2014/08/29/1767
29.08.2014
URZĄD MIEJSKI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza na wniosek prowadzącego instalację
T
2014/08/29/1766
29.08.2014
URZĄD MIEJSKI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
Wniosek o wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, decyzji i innych dokumentów
T
2014/08/29/1765
29.08.2014
URZĄD MIEJSKI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
Wniosek o zmianę lub skreślenie z rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na transport odpadów
T
2014/08/29/1764
29.08.2014
KPRM Cyfryzacja
Zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy lub projektem rozporządzenia
T
2014/08/29/1763
29.08.2014
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU
Wzór zgłoszenia interwencji dotyczącej ochrony środowiska
T
2014/08/29/1762
29.08.2014
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o wydanie zgody na prowadzenie działu farmacji szpitalnej
T
2014/08/27/1761
27.08.2014
KPRM Cyfryzacja
Zgłoszenie do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową
T
2014/08/26/1760
26.08.2014
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór wniosku o umorzenie postępowania w sprawie wydania/zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych/regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób.
T
2014/08/26/1759
26.08.2014
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór wniosku o podjęcie postępowania w sprawie wydania/zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych/regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób.
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 43