Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2014/08/21/1748
21.08.2014
URZĄD GMINY ZABÓR
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Zabór
T
2014/08/21/1747
21.08.2014
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami i przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
T
2014/08/21/1746
21.08.2014
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami i przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
T
2014/08/21/1745
21.08.2014
URZĄD MIEJSKI W ZŁOTORYI
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
T
2014/08/21/1744
21.08.2014
URZĄD MIEJSKI W ZŁOTORYI
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
T
2014/08/21/1743
21.08.2014
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W BIAŁYMSTOKU
Wzór zgłoszenia rozpoczęcia prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza weterynarii
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-6 z 6