Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2014/08/26/1760
26.08.2014
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór wniosku o umorzenie postępowania w sprawie wydania/zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych/regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób.
T
2014/08/26/1759
26.08.2014
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór wniosku o podjęcie postępowania w sprawie wydania/zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych/regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób.
T
2014/08/26/1758
26.08.2014
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie wydania/zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych/regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób.
T
2014/08/26/1757
26.08.2014
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór wniosku o zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób.
T
2014/08/26/1756
26.08.2014
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób.
T
2014/08/26/1755
26.08.2014
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób.
T
2014/08/26/1754
26.08.2014
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór wniosku o zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób.
T
2014/08/26/1753
26.08.2014
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o wypożyczenie akt z archiwum zakładowego ze zbioru dokumentacji osobowo-płacowej zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych, których organami założycielskimi byli wojewodowie: białostocki, łomżyński i podlaski
T
2014/08/26/1752
26.08.2014
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o wydanie zgody na prowadzenie działu farmacji szpitalnej
N
2014/08/26/1751
26.08.2014
URZĄD MIASTA RYDUŁTOWY
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 11