Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2014/08/05/1731
05.08.2014
URZĄD MIASTA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
T
2014/08/05/1730
05.08.2014
URZĄD MIASTA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego
T
2014/08/05/1729
05.08.2014
URZĄD MIASTA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
Zgłoszenie zamiaru głosowania przez wyborców niepełnosprawnych przy użyciu nakładek sporządzonych w alfabecie Braill'a
T
2014/08/05/1728
05.08.2014
URZĄD MIASTA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
Wniosek złożenie reklamacji w sprawie nieprawidłowości w rejestrze wyborców
T
2014/08/05/1727
05.08.2014
URZĄD MIASTA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
Wniosek złożenie reklamacji w sprawie nieprawidłowości w spisie wyborców
T
2014/08/05/1726
05.08.2014
URZĄD MIASTA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
Wniosek o udostępnienie dokumentacji
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-6 z 6