Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2014/04/30/1601
30.04.2014
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
Wzór wniosku o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
T
2014/04/30/1600
30.04.2014
PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE
Wzór informacji dotyczącej rozpoczęcia kursu kwalifikacyjnego kierowców.
T
2014/04/30/1599
30.04.2014
PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE
Wzór wniosku o przyznanie Statusu Zakładu Aktywności Zawodowej.
T
2014/04/30/1598
30.04.2014
PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE
Wzór wniosku o udzielenie zgody na obrót nieruchomościami oraz na udzielenie bonifikaty od cen i opłat za nieruchomości Skarbu Państwa.
T
2014/04/30/1597
30.04.2014
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o pozwolenie na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego, nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego w rolnictwie ekologicznym
T
2014/04/30/1596
30.04.2014
WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
T
2014/04/29/1595
29.04.2014
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
Wzór wniosku o wpis do ewidencji wykładowców i instruktorów nauki jazdy
T
2014/04/29/1594
29.04.2014
MINISTERSTWO FINANSÓW
VAT-26(1) INFORMACJA O POJAZDACH SAMOCHODOWYCH WYKORZYSTYWANYCH WYŁĄCZNIE DO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2014/04/29/1593
29.04.2014
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wniosek dotyczący roszczeń związanych ze skutkami uchwalenia planu miejscowego albo jego zmiany - o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę lub o wykupienie nieruchomości lub jej części
N
2014/04/29/1592
29.04.2014
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wniosek dotyczący roszczeń związanych ze skutkami uchwalenia planu miejscowego albo jego zmiany - o odszkodowanie równe obniżeniu wartości nieruchomości
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 35