Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2014/08/06/1737
06.08.2014
URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ
Wzór dla dokumentu Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku stałego
T
2014/08/06/1736
06.08.2014
URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ
Wzór dla dokumentu Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku okresowego
T
2014/08/06/1735
06.08.2014
URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ
Wzór dla dokumentu Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku celowego specjalnego lub celowego zwrotnego
T
2014/08/06/1734
06.08.2014
URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ
Wzór dla dokumentu Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku celowego
T
2014/08/06/1733
06.08.2014
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
Wniosek o publikację aktu prawnego
N
2014/08/06/1732
06.08.2014
URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ
Wniosek o wydanie decyzji w sprawie usług opiekuńczych
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-6 z 6