Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2014/07/28/1725
28.07.2014
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wzór wniosku o sporządzenie dowodu pierwszeństwa dokonania zgłoszenia: wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego
N
2014/07/28/1724
28.07.2014
KPRM Cyfryzacja
Wzór wniosku o ustalenie numeru porządkowego
N
2014/07/28/1723
28.07.2014
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W SUWAŁKACH
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia sanitarno-weterynaryjnego dotyczącego produkcji mleka surowego w gospodarstwie
T
2014/07/28/1722
28.07.2014
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W SUWAŁKACH
Wzór wniosku o zatwierdzenie podmiotu zajmującego się zarobkowym przewozem zwierząt
T
2014/07/23/1721
23.07.2014
URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Wzór dla skargi na nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych
N
2014/07/23/1720
23.07.2014
URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Wzór dla wniosku o wydanie zgody na przekazanie danych do państwa trzeciego
T
2014/07/23/1719
23.07.2014
URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Wzór dla wniosku o wyjaśnienie zakresu stosowania przepisów o ochronie danych osobowych
T
2014/07/23/1718
23.07.2014
URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Wzór dla wniosku o udzielenie wyjaśnień w sprawie prowadzonej przez GIODO
T
2014/07/23/1717
23.07.2014
URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Wzór dla wniosku o wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu zbioru danych osobowych
T
2014/07/23/1716
23.07.2014
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
Informacja o braku zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste lub czynsz dzierżawny oraz pozostałych opłat
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 39