Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2014/10/31/1844
31.10.2014
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
Wzór wniosku o zmianę danych wpisanych do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych
T
2014/10/31/1843
31.10.2014
KPRM Cyfryzacja
Wniosek do Ministra Administracji i Cyfryzacji o wydanie certyfikatu dla systemu teleinformatycznego służącego zapewnieniu bezpieczeństwa wymiany informacji z ePUAP
N
2014/10/31/1842
31.10.2014
MINISTERSTWO FINANSÓW
TW-1(1) TYTUŁ WYKONAWCZY STOSOWANY W EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH
N
2014/10/31/1841
31.10.2014
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
Wniosek o zmianę treści umowy oddania nieruchomości gminy w użytkowanie wieczyste (np. zmiana terminu zabudowy nieruchomości, zmiana sposobu zagospodarowania nieruchomości, ujednolicenie terminów)
T
2014/10/31/1840
31.10.2014
URZĄD MIEJSKI W PYSKOWICACH
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
N
2014/10/31/1839
31.10.2014
URZĄD MIEJSKI W MRĄGOWIE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne
T
2014/10/27/1838
27.10.2014
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia z ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej
N
2014/10/27/1837
27.10.2014
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór wniosku o przekazanie nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.
T
2014/10/23/1836
23.10.2014
URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ
DEKLARACJA DGO-2 O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
N
2014/10/23/1835
23.10.2014
MINISTERSTWO FINANSÓW
TW-1(1) TYTUŁ WYKONAWCZY STOSOWANY W EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 51