Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2014/02/28/1546
28.02.2014
MINISTERSTWO FINANSÓW
VAT-11(4) DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEJ DOSTAWY NOWEGO ŚRODKA TRANSPORTU - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2014/02/21/1545
21.02.2014
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór wniosku o umorzenie w części kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przypisanych do zwrotu decyzją Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
T
2014/02/21/1544
21.02.2014
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór wniosku o rozłożenie na raty kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przypisanych do zwrotu decyzją Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
T
2014/02/21/1543
21.02.2014
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór zestawienia rocznego dopłat do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych w rozbiciu na rodzaje ulg.
T
2014/02/21/1542
21.02.2014
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór informacji o przychodach ze sprzedaży jednorazowych i miesięcznych biletów normalnych oraz ulgowych w regularnych przewozach osób w transporcie zbiorowym.
T
2014/02/21/1541
21.02.2014
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór wniosku o wydanie wypisów do zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych/regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób.
T
2014/02/21/1540
21.02.2014
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób.
N
2014/02/21/1539
21.02.2014
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór wniosku o wypłatę dopłat dla przewoźników z którymi Samorząd Województwa Świętokrzyskiego ma zawartą umowę określającą zakres i szczegółowe zasady przekazywania dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych.
T
2014/02/21/1538
21.02.2014
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór oświadczenia o pouczeniu zgłaszania wszelkich zmian o sytuacji rodziny, mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych.
T
2014/02/21/1537
21.02.2014
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór oświadczenia ogólnego o sytuacji rodziny.
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 52