Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2014/01/31/1494
31.01.2014
URZĄD MIASTA GDYNI
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
T
2014/01/31/1493
31.01.2014
URZĄD MIASTA GDYNI
Wzór wniosku o użyczenie nieruchomości
T
2014/01/30/1492
30.01.2014
URZĄD MIASTA GDYNI
Wzór wniosku o zmiany (aneks) do zawartych umów najmu i użyczenia lokali użytkowych
T
2014/01/30/1491
30.01.2014
URZĄD MIASTA GDYNI
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej
T
2014/01/30/1490
30.01.2014
URZĄD MIASTA GDYNI
Wzór wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
T
2014/01/27/1489
27.01.2014
URZĄD MIASTA GDYNI
Wzór zgłoszenia do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i lub transportu odpadów
T
2014/01/27/1488
27.01.2014
URZĄD MIASTA GDYNI
Wzór wniosku o zezwolenie na wycinkę lub przesadzanie drzew lub krzewów
T
2014/01/27/1487
27.01.2014
URZĄD MIASTA GDYNI
Wzór wniosku o rejestrację psów, które ukończyły 2 miesiące życia
T
2014/01/27/1486
27.01.2014
URZĄD MIASTA GDYNI
Wzór wniosku o przyznanie dotacji na zakup i montaż odnawialnego źródła energii
T
2014/01/23/1485
23.01.2014
URZĄD MIASTA GDYNI
Wzór wniosku o dzierżawę nieruchomości
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 62