Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2014/06/30/1686
30.06.2014
Ministerstwo Sprawiedliwości
Wzór informacji o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego
T
2014/06/30/1685
30.06.2014
Ministerstwo Sprawiedliwości
Wzór informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego
T
2014/06/27/1684
27.06.2014
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków roślin lub grzybów objętych ochroną
T
2014/06/26/1683
26.06.2014
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wniosek o wydanie karty programu „Nas troje i więcej”
N
2014/06/26/1682
26.06.2014
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego
T
2014/06/26/1681
26.06.2014
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wniosek o zwolnienie spod zajęcia wynagrodzenia za pracę, świadczenia rentowego, rachunków bankowych i innych wierzytelności pieniężnych
T
2014/06/26/1680
26.06.2014
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wniosek o zwolnienie spod egzekucji składników majątkowych zobowiązanego
T
2014/06/26/1679
26.06.2014
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wniosek o wyłączenie spod egzekucji składników majątkowych osób trzecich
T
2014/06/26/1678
26.06.2014
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego
T
2014/06/26/1677
26.06.2014
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o udostępnienie informacji o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza na wskazanym obszarze
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 67