Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2014/03/31/1566
31.03.2014
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego
T
2014/03/31/1565
31.03.2014
URZĄD GMINY STRZELCE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
N
2014/03/31/1564
31.03.2014
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W BIAŁYMSTOKU
Wzór zawiadomienia o terminie rozpoczęcia budowy
T
2014/03/31/1563
31.03.2014
WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku
T
2014/03/31/1562
31.03.2014
WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków
T
2014/03/24/1561
24.03.2014
MINISTERSTWO FINANSÓW
VAT-26(1) INFORMACJA O POJAZDACH SAMOCHODOWYCH WYKORZYSTYWANYCH WYŁĄCZNIE DO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
N
2014/03/20/1560
20.03.2014
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1
N
2014/03/20/1559
20.03.2014
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1
N
2014/03/13/1558
13.03.2014
URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia w celu wykreślenia hipoteki z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
T
2014/03/13/1557
13.03.2014
URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 20