Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2014/08/07/1740
07.08.2014
URZĄD MIASTA GDYNI
Wzór wniosku o wydanie kopii dokumentacji osobowo-płacowej dla celów emerytalno-rentowych byłym pracownikom zlikwidowanych przedsiębiorstw i byłym pracownikom Urzędu
T
2014/08/07/1739
07.08.2014
URZĄD MIASTA GDYNI
Wzór wniosku o udostępnienie części nieruchomości gminnych w celu utwardzenia powierzchni dla ustawienia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów dla mieszkańców budynków wydzielonych po ich obrysie
T
2014/08/07/1738
07.08.2014
URZĄD MIASTA GDYNI
Wzór wniosku o przyznanie Stypendium dla uczniów i studentów wyróżniających się w nauce, a także w działalności twórczej lub społecznej
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-3 z 3