Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2014/12/31/1964
31.12.2014
ARCHIWUM
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych: - do 4,5% zawartości alkoholu i piwa, - powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, bez piwa
N
2014/12/31/1963
31.12.2014
ARCHIWUM
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wyprzedaż hurtową napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu
N
2014/12/31/1962
31.12.2014
ARCHIWUM
Wzór wniosku o udzielenie autoryzacji
N
2014/12/31/1961
31.12.2014
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-36(20) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM 2014
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-4 z 4