Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2014/12/12/1931
12.12.2014
URZĄD MIASTA KATOWICE
Deklaracja na podatek leśny DL-1
N
2014/12/12/1930
12.12.2014
URZĄD MIASTA KATOWICE
Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1
N
2014/12/12/1929
12.12.2014
URZĄD MIASTA KATOWICE
Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1
N
2014/12/12/1928
12.12.2014
URZĄD MIASTA KATOWICE
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1
N
2014/12/12/1927
12.12.2014
URZĄD MIASTA KATOWICE
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
N
2014/12/12/1926
12.12.2014
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w Systemie Powiadamiania Ratunkowego (SPR)
T
2014/12/12/1925
12.12.2014
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-36L(10) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM - wzór stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2014 r.
T
2014/12/12/1924
12.12.2014
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-38(10) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM - wzór stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2014 r.
T
2014/12/12/1923
12.12.2014
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-39(6) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM - wzór stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2014 r.
T
2014/12/12/1922
12.12.2014
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-37(20) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM 2014
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 16