Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2014/12/19/1948
19.12.2014
URZĄD MIEJSKI W MORĄGU
DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
T
2014/12/19/1947
19.12.2014
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Wzór wniosku o wyrażenie zgody na zatrudnienie osób bez wymaganych kwalifikacji
T
2014/12/19/1946
19.12.2014
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Wzór wniosku o wyznaczenie dyrektora szkoły, który będzie wykonywał czynności związanych z odbywaniem stażu przez nauczyciela
T
2014/12/19/1945
19.12.2014
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Wzór wniosku o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczyciela bez wymaganych kwalifikacji
T
2014/12/19/1944
19.12.2014
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Wzór wniosku o wydanie duplikatów świadectw, dyplomów
T
2014/12/19/1943
19.12.2014
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Wzór wniosku organu prowadzącego szkołę lub placówkę w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki
T
2014/12/19/1942
19.12.2014
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o wydanie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd silnikowy lub przyczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu
T
2014/12/19/1941
19.12.2014
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-RZ(17) ZBIORCZA INFORMACJA O WYPŁACONYCH PODATNIKOWI KWOTACH Z TYTUŁU PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH - jest utworzona w oparciu o wzór PIT-R(17) w celu umożliwienia jednokrotnego przekazania i podpisania zbioru informacji (do 2000 dokumentów) - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
N
2014/12/19/1940
19.12.2014
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-40Z(20) ZBIORCZE ROCZNE OBLICZENIE PODATKU OD DOCHODU UZYSKANEGO PRZEZ PODATNIKA W ROKU PODATKOWYM 2014 - jest utworzone w oparciu o wzór PIT-40(20) w celu umożliwienia jednokrotnego przekazania i podpisania zbioru informacji (do 2000 dokumentów) - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
N
2014/12/19/1939
19.12.2014
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-11Z(21) ZBIORCZA INFORMACJA O DOCHODACH ORAZ O POBRANYCH ZALICZKACH NA PODATEK DOCHODOWY W 2014 R. - jest utworzona w oparciu o wzór PIT-11(21) w celu umożliwienia jednokrotnego przekazania i podpisania zbioru informacji (do 2000 dokumentów) - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 17