Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2014/12/03/1872
03.12.2014
GMINA KAZIMIERZ DOLNY
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2014/12/03/1871
03.12.2014
WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku zaopiniowania programu dostosowawczego
T
2014/12/03/1870
03.12.2014
URZĄD MIEJSKI W OLSZTYNKU
DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-3 z 3