Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie się pełnomocnika strony do udziału w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez organ administracji publicznej

1. Usługa umożliwia złożenie do Instytucji Publicznej zgłoszenia pełnomocnika strony do udziału w postępowaniu administracyjnym prowadzonym
2.Jeśli strona postępowania ustanowiła pełnomocnika, pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Od tego czasu pisma doręcza się pełnomocnikowi.
3. Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy, zobowiązana jest wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej.

Kogo dotyczy  

Pełnomocnik osoby fizycznej lub instytucji, która uczestniczy w charakterze strony w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez organ administracji publicznej.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie do Instytucji Publicznej zgłoszenia pełnomocnika strony do udziału w postępowaniu administracyjnym prowadzonym

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie zgłoszenia. 2. Przyjęcie zgłoszenia.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zgłoszenie się pełnomocnika strony do udziału w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez organ administracji publicznej

  Zgłoszenie się pełnomocnika strony do udziału w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez organ administracji publicznej

  1. Usługa umożliwia złożenie do Instytucji Publicznej zgłoszenia pełnomocnika strony do udziału w postępowaniu administracyjnym prowadzonym
  2.Jeśli strona postępowania ustanowiła pełnomocnika, pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Od tego czasu pisma doręcza się pełnomocnikowi.
  3. Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy, zobowiązana jest wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń.