Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków roślin lub grzybów objętych ochroną

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publiczne wniosku o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków roślin lub grzybów objętych ochroną.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Kogo dotyczy  

Instytucje, firmy, osoby fizyczne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o zezwolenie na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin i grzybów objętych ochroną ścisłą lub częściową, zawierający informacje, o których mowa w art. 56 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody
 • Pełnomocnictwo w razie wyznaczenia pełnomocnika
 • Dowód wniesienia opłaty skarbowej
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

- 82 zł od decyzji - 17 zł w przypadku wyznaczenia pełnomocnika od pełnomocnictwa - Zwolnione z opłaty skarbowej: jednostki budżetowe; jednostki samorządu terytorialnego.

Tryb odwoławczy  

d decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który wydał decyzję.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków roślin lub grzybów objętych ochroną

  Wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków roślin lub grzybów objętych ochroną

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publiczne wniosku o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków roślin lub grzybów objętych ochroną.