Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zbiórka publiczna

Usługa umożliwia wysłanie do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji wniosku elektronicznego dotyczącego zgłoszania zbiórki publicznej oraz złożenie sprawozdania z przeprowadzonej zbiórki publicznej oraz sprawozdania ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar. Z usługi należy korzystać w przypadku organizowania zbiórki publicznej spełniającej przesłanki określone w ustawie o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Zgłoszenie zbiórki publicznej oraz złożenie sprawozdań należy dokonać przy użyciu formularzy elektronicznych dostępnych na ePUAP i przesłać do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
Z usługi należy korzystać w przypadku organizowania zbiórki publicznej spełniającej przesłanki określone w ustawie o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.
Zgłoszenie zbiórki publicznej oraz złożenie sprawozdań należy dokonać przy użyciu formularzy elektronicznych dostępnych na ePUAP i przesłać do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Organizatorów zbiórek publicznych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Zgłoszenie zbiórki publicznej
  • Akt założycielski
  • Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej
  • Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar
  • Pełnomocnictwo: w przypadku reprezentowania organizatora zbiórki przez osobę upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa. Do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (17 zł) chyba, że organizacja korzysta ze zwolnienia z tej opłaty.
Czas realizacji  

3 dni robocze – dla zgłoszenia w postaci elektronicznej
7 dni roboczych – dla zgłoszenia w postaci papierowej

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Od decyzji odmownej stronie przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Ministra Administracji i Cyfryzacji z jednoczesnym złożeniem wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zbiórka publiczna

Zbiórka publiczna

Usługa umożliwia wysłanie do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji wniosku elektronicznego dotyczącego zgłoszania zbiórki publicznej oraz złożenie sprawozdania z przeprowadzonej zbiórki publicznej oraz sprawozdania ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar. Z usługi należy korzystać w przypadku organizowania zbiórki publicznej spełniającej przesłanki określone w ustawie o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Zgłoszenie zbiórki publicznej oraz złożenie sprawozdań należy dokonać przy użyciu formularzy elektronicznych dostępnych na ePUAP i przesłać do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
Z usługi należy korzystać w przypadku organizowania zbiórki publicznej spełniającej przesłanki określone w ustawie o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.
Zgłoszenie zbiórki publicznej oraz złożenie sprawozdań należy dokonać przy użyciu formularzy elektronicznych dostępnych na ePUAP i przesłać do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.