Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Pełnomocnictwo rodzajowe do korzystania z informacji o zobowiązaniach podmiotu zamieszczonych na PLIP dla osób prawnych

Usługa umożliwia złożenie pełnomocnictwa rodzajowego do korzystania z informacji o zobowiązaniach osoby prawnej zamieszczonych na PLIP. Usługa umożliwia uzyskanie dostępu przez pełnomocnika os. prawnej do informacji o zobowiązaniach klienta na Platformie Informacyjno-Płatniczej Gminy Wrocław. W tym celu mocodawca działający w imieniu osoby prawnej może wypełnić i przesłać stosowny dokument wskazując uprawnioną osobę

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urząd Miejski Wrocław

Kogo dotyczy  

Osób reprezentujących osoby prawne.

Podstawy prawne  
    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2018 r., poz. 562 z późn. zm., Art.136)
Wymagane dokumenty  
    Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
Czas realizacji  

3 dni robocze

Opłaty  

17zł (siedemnaście złotych)

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Weryfikacja Pełnomocnictwa i wydanie stosownej decyzji

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie Pełnomocnictwa 2. Weryfikacja dokumentu 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Pełnomocnictwo rodzajowe do korzystania z informacji o zobowiązaniach podmiotu zamieszczonych na PLIP dla osób prawnych

Pełnomocnictwo rodzajowe do korzystania z informacji o zobowiązaniach podmiotu zamieszczonych na PLIP dla osób prawnych

Usługa umożliwia złożenie pełnomocnictwa rodzajowego do korzystania z informacji o zobowiązaniach osoby prawnej zamieszczonych na PLIP. Usługa umożliwia uzyskanie dostępu przez pełnomocnika os. prawnej do informacji o zobowiązaniach klienta na Platformie Informacyjno-Płatniczej Gminy Wrocław. W tym celu mocodawca działający w imieniu osoby prawnej może wypełnić i przesłać stosowny dokument wskazując uprawnioną osobę