Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Aktywizacja zawodowa repatriantów

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zwrot części kosztów poniesionych przez repatrianta na podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta

Kogo dotyczy  

Repatriantów

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów”, udzielania dotacji powiatowi i gminie, przekazywania staroście środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem repatriantom pomocy oraz wzorów wniosków o udzielenie dotacji powiatowi i gminie (Dz. U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2279)
  • Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
    Podanie wraz z uzasadnieniem.
Czas realizacji  

do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Aktywizacja zawodowa repatriantów

Aktywizacja zawodowa repatriantów

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zwrot części kosztów poniesionych przez repatrianta na podnoszenie kwalifikacji zawodowych