Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przekazanie informacji o nieprawidłowościach w handlu

Usługa umożliwia złożenie zgłoszenia dotyczącego nieprawidłowości w placówkach handlowych.
Informacje o nieprawidłowościach mogą dotyczyć funkcjonowania placówek handlowych (detalicznych i hurtowych) oraz świadczących usługi, z wyjątkiem spraw dotyczących kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych u producentów oraz kontroli jakości zdrowotnej środków spożywczych określonych w przepisach odrębnych. Realizacja usługi polega na przeprowadzeniu kontroli doraźnej w celu potwierdzenia zasadności informacji i eliminacji nieprawidłowości lub wykorzystaniu jej przy planowaniu pracy kontrolnej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki inspektor inspekcji handlowej.

Kogo dotyczy  

Konsumentów, przedsiębiorców

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Nie dotyczy
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Zgłoszenie nieprawidłowości w placówce handlowej.

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie zgłoszenia o nieprawidłowościach w placówce handlowej, 2. Przeprowadzenie kontroli, 3. Udzielenie odpowiedzi.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Przekazanie informacji o nieprawidłowościach

  Przekazanie informacji o nieprawidłowościach w handlu

  Usługa umożliwia złożenie zgłoszenia dotyczącego nieprawidłowości w placówkach handlowych.
  Informacje o nieprawidłowościach mogą dotyczyć funkcjonowania placówek handlowych (detalicznych i hurtowych) oraz świadczących usługi, z wyjątkiem spraw dotyczących kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych u producentów oraz kontroli jakości zdrowotnej środków spożywczych określonych w przepisach odrębnych. Realizacja usługi polega na przeprowadzeniu kontroli doraźnej w celu potwierdzenia zasadności informacji i eliminacji nieprawidłowości lub wykorzystaniu jej przy planowaniu pracy kontrolnej.