Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Świadczenie usług tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM), sposobach komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN)

Usługa umożliwia zgłoszenie do właściwego ze względu na właściwość sprawy organu administracji publicznej, ,,Zgłoszenia zamiaru skorzystania z usługi tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM), sposobach komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN)".

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM lub SKOGN, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Świadczenie usług tłumacza jest bezpłatne.

Po dokonaniu zgłoszenia,, organ administracji publicznej jest zobowiązany do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.

Organ administracji publicznej, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Wojewoda

Kogo dotyczy  

Osób trwale lub okresowo doświadczających trudności w komunikowaniu się

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek
Czas realizacji  

3 dni

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
 • Świadczenie usług tłumacza polskiego języka migowego (PJM)
 • systemu językowo-migowego (SJM)
 • sposobach komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN)
 • Świadczenie usług tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM), sposobach komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN)

  Usługa umożliwia zgłoszenie do właściwego ze względu na właściwość sprawy organu administracji publicznej, ,,Zgłoszenia zamiaru skorzystania z usługi tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM), sposobach komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN)".

  Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM lub SKOGN, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

  Świadczenie usług tłumacza jest bezpłatne.

  Po dokonaniu zgłoszenia,, organ administracji publicznej jest zobowiązany do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.

  Organ administracji publicznej, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień.