Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie opinii lub rekomendacji nt. działalności organizacji pozarządowej

Usługa umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wysłanie wniosku o wydanie opinii lub rekomendacji na temat ich działalności w celu przedłożenia jej innemu podmiotowi lub instytucji, wymagającej tego rodzaju dokumentów.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej.

Kogo dotyczy  

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o wydanie opinii/rekomendacji
Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie opinii.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie opinii.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie opinii lub rekomendacji nt. działalności organizacji pozarządowej

Wydanie opinii lub rekomendacji nt. działalności organizacji pozarządowej

Usługa umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wysłanie wniosku o wydanie opinii lub rekomendacji na temat ich działalności w celu przedłożenia jej innemu podmiotowi lub instytucji, wymagającej tego rodzaju dokumentów.