Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Głosowanie w Budżecie Obywatelskim

Przeprowadzenie głosowania w sprawie Budżetu Obywatelskiego

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Mieszkańców Gminy, na terenie której odbywa się głosowanie w sprawie Budżetu Obywatelskiego

Podstawy prawne  
 • Ustawa z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 130)
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559)
Wymagane dokumenty  
  brak
Czas realizacji  

1 dzień

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

brak

Rezultat realizacji usługi  

Oddanie głosu

Etapy realizacji usługi  

1. Oddanie głosu, 2. Zliczenie głosu, 3. Ogłoszenie wyników głosowania.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Głosowanie Budżet Obywatelski 2021

  Głosowanie w Budżecie Obywatelskim

  Przeprowadzenie głosowania w sprawie Budżetu Obywatelskiego