Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Aktualizacja informacji zawartych na stronach internetowych

Usługa umożliwia złożenie wniosku o aktualizację informacji na stronach internetowych jednostki samorządu terytorialnego. Informacje zawarte na ww. stronach internetowych mają charakter powszechny, publiczny i dotyczą działalności oraz funkcjonowania jednostki.

Organ właściwy do realizacji usługi  

jednostki samorządu terytorialnego

Kogo dotyczy  

Wniosek o aktualizację informacji zawartych na stronach internetowych jednostki samorządu terytorialnego mogą składać m.in. jednostki organizacyjne, wydziały, instytucje, organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze, fundacje, osoby prywatne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek
Czas realizacji  

Informacje przyjmowane są w ciągu całego roku i na bieżąco aktualizowane

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Aktualizacja informacji zawartych na stronach internetowych

Aktualizacja informacji zawartych na stronach internetowych

Usługa umożliwia złożenie wniosku o aktualizację informacji na stronach internetowych jednostki samorządu terytorialnego. Informacje zawarte na ww. stronach internetowych mają charakter powszechny, publiczny i dotyczą działalności oraz funkcjonowania jednostki.