Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wypłata świadczenia mieszkaniowego dla żołnierza zawodowego

Usługa umożliwia wysłanie do Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej wniosku o świadczenie mieszkaniowe.
Świadczenie mieszkaniowe jest wypłacane przez Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej właściwego miejscowo dla garnizonu, w którym żołnierz pełni służbę wojskową.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Kogo dotyczy  

żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    wniosek o wypłatę świadczenia mieszkaniowego
Czas realizacji  

Niezwłocznie po dostarczeniu kompletu dokumentów

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Odwołanie należy wnieść do Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wypłata świadczenia mieszkaniowego dla żołnierza zawodowego

Wypłata świadczenia mieszkaniowego dla żołnierza zawodowego

Usługa umożliwia wysłanie do Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej wniosku o świadczenie mieszkaniowe.
Świadczenie mieszkaniowe jest wypłacane przez Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej właściwego miejscowo dla garnizonu, w którym żołnierz pełni służbę wojskową.