Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wznowienie postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej decyzją lub postanowieniem Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego działającego jako organ I instancji

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej decyzją lub postanowieniem organu administracji publicznej. Strona może żądać wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego decyzją lub postanowieniem ostatecznym organu administracji publicznej z powodów wskazanych w przepisie art. 145 K.p.a. We wniosku o wznowienie postępowania strona powinna wskazać jedną z przesłanek wymienionych w tym przepisie oraz określić, kiedy dowiedziała się o istnieniu podstawy wznowienia postępowania.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne lub instytucje, które uczestniczyły w charakterze strony w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez organ administracji publicznej i osoby które bez własnej winy nie brały czynnego udziału w postępowaniu.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Na postanowienie o odmowie wznowienia służy zażalenie. Od decyzji kończącej postępowanie wznowieniowe służy odwołanie.

Rezultat realizacji usługi  

.Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku. 2. Weryfikacja wniosku 3. Wznowienie postępowania bądź odmowa wznowienia. 4. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   wznowienie postępowania
  Podobne usługi  

  Wznowienie postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej decyzją lub postanowieniem Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego działającego jako organ I instancji

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej decyzją lub postanowieniem organu administracji publicznej. Strona może żądać wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego decyzją lub postanowieniem ostatecznym organu administracji publicznej z powodów wskazanych w przepisie art. 145 K.p.a. We wniosku o wznowienie postępowania strona powinna wskazać jedną z przesłanek wymienionych w tym przepisie oraz określić, kiedy dowiedziała się o istnieniu podstawy wznowienia postępowania.