Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zaświadczenia o nie toczeniu się postępowania uwłaszczeniowego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o nie toczeniu się postępowania uwłaszczeniowego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ np. Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta.

Kogo dotyczy  

Każdy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Podanie o wydanie zaświadczenia.
 • Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej
Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

17 zł

Tryb odwoławczy  

Nie przysługuje

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji w sprawie wydania zaświadczenia o nie toczeniu się postępowania uwłaszczeniowego

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wydanie zaświadczenia o nie toczeniu się postępowania uwłaszczeniowego

  Wydanie zaświadczenia o nie toczeniu się postępowania uwłaszczeniowego

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o nie toczeniu się postępowania uwłaszczeniowego.