Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zapytania o dane dłużnika

Usługa umożliwia złożenie przez organ egzekucyjny wniosku o dane dłużnika do właściwych urzędów

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

organy egzekucyjne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    wniosek
Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

Komornicy sądowi -45 zł,
Pozostałe organy egzekucyjne - bezpłatnie

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zapytania o dane dłużnika

Zapytania o dane dłużnika

Usługa umożliwia złożenie przez organ egzekucyjny wniosku o dane dłużnika do właściwych urzędów