Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie poświadczonego za zgodność odpisu, wyciągu, duplikatu lub kopii dokumentu

Usługa umożliwia złożenie do własciwej instytucji publicznej wniosku o wydanie poświadczonego za zgodność odpisu, wyciągu, duplikatu lub kopii dokumentu.

Odpisy lub uwierzytelnione kserokopie dokumentów przechowywanych w archiwum wydawane są po uzasadnieniu i udokumentowaniu ważnym interesem strony 1) osobom fizycznym 2) zstępnym w/w 3) pełnomocnikom w/w 4) osobom prawnym.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Wszyscy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Dowód uiszczenia opłaty
  • Dokument tożsamości do wglądu
  • Wniosek o wydanie poświadczonego za zgodność odpisu, wyciągu duplikatu lub kopii dokumentu
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie poświadczonego za zgodność odpisu, wyciągu, duplikatu lub kopii dokumentu

Wydanie poświadczonego za zgodność odpisu, wyciągu, duplikatu lub kopii dokumentu

Usługa umożliwia złożenie do własciwej instytucji publicznej wniosku o wydanie poświadczonego za zgodność odpisu, wyciągu, duplikatu lub kopii dokumentu.

Odpisy lub uwierzytelnione kserokopie dokumentów przechowywanych w archiwum wydawane są po uzasadnieniu i udokumentowaniu ważnym interesem strony 1) osobom fizycznym 2) zstępnym w/w 3) pełnomocnikom w/w 4) osobom prawnym.