Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Informowanie beneficjentów o zmianach ministerialnych wytycznych horyzontalnych w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Informowanie Beneficjentów o zmienionych wytycznych horyzontalnych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Kogo dotyczy  

Usługa przeznaczona jest dla beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach ogłoszonych naborów konkursowych i pozakonkursowych w ramach RPO WD 2014-2020. Użytkownik portalu ePUAP reprezentujący beneficjenta musi dysponować bezpiecznym podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Informacja o zmianie horyzontalnych Wytycznych ministerialnych, korespondencja z beneficjentem

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie informacji o zmianie Wytycznych. 2. Przyjęcie informacji o zmianie Wytycznych.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
  • Informacja o zmianie horyzontalnych Wytycznych ministerialnych
  • korespondencja z beneficjentem
  • Podobne usługi  

    Informowanie beneficjentów o zmianach ministerialnych wytycznych horyzontalnych w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

    Informowanie Beneficjentów o zmienionych wytycznych horyzontalnych