Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udostępnianie danych na platformie eUrząd innej osobie fizycznej Gminy Chełmek

Umożliwienie dostępu do platformy eUrząd Gminy Chełmek

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urząd Miejski w Chełmku

Kogo dotyczy  

Każdy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  brak
Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, od której się odwołujemy.

Rezultat realizacji usługi  

rozpatrzenie wniosku o nadanie dostępu do platformy e-Urząd

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • dostęp
 • platforma
 • eUrząd
 • Udostępnianie danych na platformie eUrząd innej osobie fizycznej Gminy Chełmek

  Umożliwienie dostępu do platformy eUrząd Gminy Chełmek