Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydawanie pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla armatora statku

Wydanie pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Okręgowy Inspektor Rybołówstwa Morskiego w Gdyni

Kogo dotyczy  

Armatora statku

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Dowód uiszczenia opłaty
 • Wniosek
Czas realizacji  

5 dni roboczych

Opłaty  

300 zł - miesiąc 3000 zł - 12 miesięcy

Tryb odwoławczy  

Za pośrednictwem organu, który wydał decyzję do Ministra właściwego do spraw rybołówstwa, w terminie 14 dni od otrzymania przedmiotowej decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Uzyskanie pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego przez armatora statku

Etapy realizacji usługi  

1. Weryfikacja złożonych dokumentów 2. Wydanie pozwolenia

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • rybołówstwo rekreacyjne
 • wędkarstwo morskie
 • morze
 • armator
 • Wydawanie pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla armatora statku

  Wydanie pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego