Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zbiórka publiczna

Usługa umożliwia wysłanie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosku elektronicznego dotyczącego zgłoszenia zbiórki publicznej oraz złożenie sprawozdania z przeprowadzonej zbiórki publicznej oraz sprawozdania ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar. Z usługi należy korzystać w przypadku organizowania zbiórki publicznej spełniającej przesłanki określone w ustawie o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Zgłoszenie zbiórki publicznej oraz złożenie sprawozdań należy dokonać przy użyciu formularzy elektronicznych dostępnych na ePUAP i przesłać do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Z usługi należy korzystać w przypadku organizowania zbiórki publicznej spełniającej przesłanki określone w ustawie o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.
Zgłoszenie zbiórki publicznej oraz złożenie sprawozdań należy dokonać przy użyciu formularzy elektronicznych dostępnych na ePUAP i przesłać do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Kogo dotyczy  

Organizatorów zbiórek publicznych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Zgłoszenie zbiórki publicznej
  • Akt założycielski
  • Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej
  • Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar
  • Pełnomocnictwo: w przypadku reprezentowania organizatora zbiórki przez osobę upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa. Do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (17 zł) chyba, że organizacja korzysta ze zwolnienia z tej opłaty.
Czas realizacji  

3 dni robocze – dla zgłoszenia w postaci elektronicznej
7 dni roboczych – dla zgłoszenia w postaci papierowej

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Od decyzji odmownej stronie przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z jednoczesnym złożeniem wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zbiórka publiczna

Zbiórka publiczna

Usługa umożliwia wysłanie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosku elektronicznego dotyczącego zgłoszenia zbiórki publicznej oraz złożenie sprawozdania z przeprowadzonej zbiórki publicznej oraz sprawozdania ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar. Z usługi należy korzystać w przypadku organizowania zbiórki publicznej spełniającej przesłanki określone w ustawie o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Zgłoszenie zbiórki publicznej oraz złożenie sprawozdań należy dokonać przy użyciu formularzy elektronicznych dostępnych na ePUAP i przesłać do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Z usługi należy korzystać w przypadku organizowania zbiórki publicznej spełniającej przesłanki określone w ustawie o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.
Zgłoszenie zbiórki publicznej oraz złożenie sprawozdań należy dokonać przy użyciu formularzy elektronicznych dostępnych na ePUAP i przesłać do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.