Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydawanie wydawnictw promocyjnych

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie wydawnictw promocyjnych

Organ właściwy do realizacji usługi  

URZĄD MIASTA KRAKOWA

Kogo dotyczy  

Podmioty organizujące przedsięwzięcia przy udziale jednostek samorządu terytorialnego lub przy wsparciu Prezydenta Miasta (np. patronat honorowy, członkostwo w komitecie honorowym), jednostki sektora finansów publicznych, organizacje non-profit, organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego i w zakresie wolontariatu, placówki naukowo-oświatowe oraz podmioty prowadzące działalność komercyjną, jeśli organizują znaczące przedsięwzięcie promujące Miasto.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek
Czas realizacji  

do 14 dni

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie wydawnictw

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku. 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie wydawnictw.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie wydawnictw promocyjnych

Wydawanie wydawnictw promocyjnych

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie wydawnictw promocyjnych