Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna.

Drewno pozyskane w lasach podlega ocechowaniu.

Obowiązek cechowania drewna spoczywa na właścicielach lasów.

Drewno pozyskane w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa cechuje starosta, który wystawia właścicielowi lasu dokument stwierdzający legalność pozyskania drewna.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. Starosta ( dot. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa)

Kogo dotyczy  

każdy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna
Czas realizacji  

do 60 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna

Wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna.

Drewno pozyskane w lasach podlega ocechowaniu.

Obowiązek cechowania drewna spoczywa na właścicielach lasów.

Drewno pozyskane w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa cechuje starosta, który wystawia właścicielowi lasu dokument stwierdzający legalność pozyskania drewna.