Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie poświadczonego za zgodność odpisu, wyciągu, duplikatu lub kopii dokumentu

Usługa umożliwia złożenie do własciwej instytucji publicznej wniosku o wydanie poświadczonego za zgodność odpisu, wyciągu, duplikatu lub kopii dokumentu.

Odpisy lub uwierzytelnione kserokopie dokumentów przechowywanych w archiwum wydawane są po uzasadnieniu i udokumentowaniu ważnym interesem strony 1) osobom fizycznym 2) zstępnym w/w 3) pełnomocnikom w/w 4) osobom prawnym.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Wszyscy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Dowód uiszczenia opłaty
 • Dokument tożsamości do wglądu
 • Wniosek o wydanie poświadczonego za zgodność odpisu, wyciągu duplikatu lub kopii dokumentu
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
 • Wydanie poświadczonego za zgodność odpisu
 • zgodność
 • zbiorowe
 • wyciągu
 • poświadczenie
 • kserokopia
 • duplikatu lub kopii dokumentu
 • akta
 • Wydanie poświadczonego za zgodność odpisu, wyciągu, duplikatu lub kopii dokumentu

  Usługa umożliwia złożenie do własciwej instytucji publicznej wniosku o wydanie poświadczonego za zgodność odpisu, wyciągu, duplikatu lub kopii dokumentu.

  Odpisy lub uwierzytelnione kserokopie dokumentów przechowywanych w archiwum wydawane są po uzasadnieniu i udokumentowaniu ważnym interesem strony 1) osobom fizycznym 2) zstępnym w/w 3) pełnomocnikom w/w 4) osobom prawnym.