Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie postanowienia w sprawach prostujących dokumenty prawne własności, wydane przez byłe urzędy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie postanowienia w sprawach prostujących dokumenty prawne własności, wydane przez byłe urzędy.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Każdy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wydanie postanowienia w sprawach prostujących dokumenty prawne własności, wydane przez byłe urzędy
  • Kopia korygowanego dokumentu
Czas realizacji  

14 dni od dnia złożenia podania

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
  • Wydanie postanowienia w sprawach prostujących dokumenty prawne własności
  • wydane przez byłe urzędy
  • Wydanie postanowienia w sprawach prostujących dokumenty prawne własności, wydane przez byłe urzędy

    Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie postanowienia w sprawach prostujących dokumenty prawne własności, wydane przez byłe urzędy.