Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wszczęcie procedury mediacji

Usługa dotyczy złożenia, do właściwego wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej, wniosku o wszczęcie procedury mediacji, zmierzającej do polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy wojewódzki inspektor inspekcji handlowej

Kogo dotyczy  

Konsumenta, na którego wniosek wszczynane jest postępowanie mediacyjne.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wszczęcie procedury mediacji
  • Załączniki (dokumenty związane ze sprawą np.: paragon, umowa, potwierdzenie
    odbioru itp.)
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wszczęcie procedury mediacji

Wszczęcie procedury mediacji

Usługa dotyczy złożenia, do właściwego wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej, wniosku o wszczęcie procedury mediacji, zmierzającej do polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą.