Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wyszukiwanie informacji i danych zawartych w materiałach archiwalnych, przetwarzania tych informacji i danych, sporządzania wyciągów, wypisów, odpisów albo odwzorowań wizualnych bądź dźwiękowych tych materiałów

wyszukiwania informacji i danych zawartych w materiałach archiwalnych, przetwarzania tych informacji i danych, sporządzania wyciągów, wypisów, odpisów albo odwzorowań wizualnych bądź dźwiękowych tych materiałów

Organ właściwy do realizacji usługi  

Dyrektor właściwego archiwum państwowego

Kogo dotyczy  

osoby fizyczne, osoby prawne, organy i jednostki administracji rządowej, organy i jednostki samorządu terytorialnego, organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  dokumenty potwierdzające szczególne uprawnienia albo szczególną ochronę prawną w przypadku ograniczenia dostępu do materiałów archiwalnych
Czas realizacji  

do 30 dni

Opłaty  

opłaty zgodne z cennikiem usług Archiwum Państwowego w Lesznie - http://archiwum.leszno.pl/new/p,84,uslugi-archiwalne

Tryb odwoławczy  

Na decyzję służy odwołanie do Naczelnego dyrektora Archiwów Państwowych za pośrednictwem organu, który wydał decyzję

Rezultat realizacji usługi  

uzyskanie informacji i danych zawartych w materiałach archiwalnych, uzyskanie wyciągów, wypisów, odpisów albo odwzorowań wizualnych bądź dźwiękowych tych materiałów

Etapy realizacji usługi  

Złożenie wniosku na wykonanie usługi, odnalezienie stosownych danych lub informacji, wykonanie usługi

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • usługa
 • wypis
 • wyciąg
 • odwzorowanie wizualne
 • odpis
 • materiały archiwalne
 • kopia
 • informacje
 • dane
 • archiwum
 • Podobne usługi  

  Wyszukiwanie informacji i danych zawartych w materiałach archiwalnych, przetwarzania tych informacji i danych, sporządzania wyciągów, wypisów, odpisów albo odwzorowań wizualnych bądź dźwiękowych tych materiałów

  wyszukiwania informacji i danych zawartych w materiałach archiwalnych, przetwarzania tych informacji i danych, sporządzania wyciągów, wypisów, odpisów albo odwzorowań wizualnych bądź dźwiękowych tych materiałów