Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Rozłożenie opłaty prolongacyjnej za grób/niszę urnową

Wniesienie opłaty za grób
a) ziemny,
b) murowany,
c) niszę urnową

Organ właściwy do realizacji usługi  

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

Kogo dotyczy  

osoby fizyczne

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr VIII/69/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych oraz opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych.
 • Zarządzenie nr 411/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie opłat za usługi świadczone przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
 • Uchwała nr XCVIII/2557/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych
Wymagane dokumenty  
 • 1. Wniosek dotychczasowego dysponenta grobu o rozłożenie na raty opłaty prolongującej nienaruszalność grobu ziemnego czasowego lub użytkowanie gruntu pod grób murowany,
 • 2. Dokumenty potwierdzające uzyskiwanie dochodów np. odcinek renty lub emerytury z ostatniego miesiąca, zaświadczenie z MOPS-u lub Urzędu Pracy o pobieranych świadczeniach (zasiłkach), oświadczenie o wysokości dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowy
Czas realizacji  

Do 30 dni od dnia wpływu wniosku

Opłaty  

Postępowanie nie podlega opłatom, Za złożenie dokumentu pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w kwocie 17 zł. Zwolnienie z przedmiotowej opłaty dotyczy małżonka, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Przyjęcie opłaty prolongacyjnej w ratach

Etapy realizacji usługi  

1) Przyjęcie wniosku wraz z załącznikami , 2) Weryfikacja przedstawionej dokumentacji, 3) wydanie zgody, zawarcie umowy i przyjęcie opłaty prolongacyjnej w ratach lub odmowa wydania zgody na opłatę w ratach

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • cmentarz
 • opłata za grób/niszę urnową
 • Rozłożenie opłaty prolongacyjnej za grób/niszę urnową

  Wniesienie opłaty za grób
  a) ziemny,
  b) murowany,
  c) niszę urnową