Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Pismo ogólne do Rzecznika Praw Obywatelskich

Usługa umożliwia złożenie wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich

Organ właściwy do realizacji usługi  

Rzecznik Praw Obywatelskich

Kogo dotyczy  

- każdy obywatel polski,
- cudzoziemiec, który znajduje się pod władzą Rzeczpospolitej Polskiej,
- osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca tej osobowości, jeśli tylko w myśl przepisów może być podmiotem praw i obowiązków,
- organizacje obywateli i organy samorządu

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    nie wymagane
Czas realizacji  

W zależności od rodzaju sprawy

Opłaty  

wolny od opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie pisma ogólnego do Rzecznika Praw Obywatelskich

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie pisma 2. Przyjęcie pisma

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Pismo ogólne do Rzecznika Praw Obywatelskich
Podobne usługi  

Pismo ogólne do Rzecznika Praw Obywatelskich

Usługa umożliwia złożenie wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich