Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Piaseczyńska Karta Mieszkańca

Wydanie Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca uprawniającej do szeregu ulg i zniżek należnych mieszkańcom Gminy Piaseczno

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Kogo dotyczy  

Piaseczyńska Karta Mieszkańca wydawana jest osobom fizycznym, których miejscem zamieszkania jest gmina Piaseczno, rozliczającym podatek dochodowy od osób fizycznych na rzecz gminy Piaseczno.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Zdjęcie każdej z osób wymienionych we wniosku - zdjęcie powinno być czytelne z widoczną twarzą niczym nie zasłoniętą, bez nakrycia głowy i bez okularów przeciwsłonecznych.
 • Wnioskodawcy, których fakt zamieszkania na terenie gminy Piaseczno jest urzędowo potwierdzony (mają stały meldunek) składają wraz z wnioskiem oświadczenie, że rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie, zaznaczając odpowiednie pola we wniosku.
 • Wnioskodawcy, których fakt zamieszkania na terenie gminy Piaseczno nie jest urzędowo potwierdzony (nie posiadają stałego meldunku) ale rozliczają oni podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie i deklarują w swoim zeznaniu podatkowym, że miejscem ich zamieszkania jest gmina Piaseczno są zobowiązani okazać podczas składania wniosku jeden z poniższych dokumentów: o Kserokopię lub oryginał pierwszej strony formularza PIT za ostatni rok rozliczeniowy z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie i wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Gminy Piaseczno; o Wnioskodawcy, którzy zamieszkali na terenie Gminy Piaseczno w roku kalendarzowym złożenia wniosku zamiast pierwszej strony formularza rozliczeniowego PIT okazują formularz ZAP – 3 z widocznym potwierdzeniem jego wpływu do Urzędu Skarbowego w Piasecznie. o Wnioskodawcy, którzy rozliczyli się przez Internet zobowiązani są okazać pierwsza stronę formularza PIT oraz wydrukowane UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) – PIT wraz z wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO. W przypadku braku numeru niezbędne jest okazanie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub okazanie pierwszej strony PIT poświadczonej przez Urząd Skarbowy w Piasecznie.
Czas realizacji  

W przypadku złożenia wniosku przez internet odbioru karty można dokonać osobiście w siedzibie Referatu Innowacji Miejskich po 5 dniach od daty złożenia wniosku.

Opłaty  

Karta wydawana jest bezpłatnie. Wydanie duplikatu Karty z powodu utraty, zniszczenia lub jej zagubienia podlega opłacie w wysokości 10,00 zł brutto płatnej w Kasie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Tryb odwoławczy  

Nie przysługuje

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie tradycyjnej wersji plastikowej karty z chipem elektronicznym lub wersji mobilnej dostępnej poprzez aplikację na urządzeniach mobilnych

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku 2. Weryfikacja dołączonych dokumentów i przygotowanie karty 3. Powiadomienie o możliwości odbioru lub informacja o odmowie wydania karty 4. Odbiór karty

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   karta mieszkańca

  Piaseczyńska Karta Mieszkańca

  Wydanie Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca uprawniającej do szeregu ulg i zniżek należnych mieszkańcom Gminy Piaseczno