Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/04/02/7445
02.04.2019
Urząd Gminy Lądek
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2019/04/02/7444
02.04.2019
Urząd Gminy Lądek
Wzór deklaracji na podatek rolny
T
2019/04/02/7443
02.04.2019
Urząd Gminy Lądek
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-3 z 3