Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/04/11/7526
11.04.2019
URZĄD MIEJSKI W NOWYM TOMYŚLU
Wzór informacji o gruntach
T
2019/04/11/7525
11.04.2019
URZĄD MIEJSKI KOŚCIANA
Wzór informacji na podatek od nieruchomości
T
2019/04/11/7524
11.04.2019
URZĄD MIEJSKI KOŚCIANA
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
T
2019/04/11/7523
11.04.2019
URZĄD MIEJSKI KOŚCIANA
Wzór informacji na podatek rolny
T
2019/04/11/7522
11.04.2019
URZĄD MIEJSKI KOŚCIANA
Wzór deklaracji na podatek rolny
T
2019/04/11/7521
11.04.2019
URZĄD MIEJSKI KOŚCIANA
Wzór oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
T
2019/04/11/7520
11.04.2019
URZĄD MIASTA I GMINY KOSZYCE
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
T
2019/04/11/7519
11.04.2019
URZĄD MIASTA I GMINY KOSZYCE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
T
2019/04/11/7518
11.04.2019
URZĄD MIASTA I GMINY KOSZYCE
Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości
T
2019/04/11/7517
11.04.2019
URZĄD MIASTA I GMINY KOSZYCE
Wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 11