Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/04/26/7585
26.04.2019
URZĄD MIEJSKI W DĄBIU
Wzór informacji w sprawie podatku rolnego
T
2019/04/26/7584
26.04.2019
URZĄD MIASTA MIKOŁÓW
Wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska małoletniego
T
2019/04/26/7583
26.04.2019
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wniosek o skierowanie do młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub do młodzieżowego ośrodka socjoterapii
T
2019/04/26/7582
26.04.2019
URZĄD MIASTA I GMINY BUK
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
T
2019/04/26/7581
26.04.2019
URZĄD MIASTA I GMINY BUK
Wzór wniosku o udzielenie patronatu honorowego
T
2019/04/26/7580
26.04.2019
URZĄD MIASTA I GMINY BUK
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
T
2019/04/26/7579
26.04.2019
URZĄD MIASTA I GMINY BUK
Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej
T
2019/04/26/7578
26.04.2019
URZĄD MIASTA I GMINY BUK
Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy z innego inwestora
T
2019/04/26/7577
26.04.2019
URZĄD MIASTA I GMINY BUK
Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji przewodniczącego zgromadzenia publicznego
T
2019/04/26/7576
26.04.2019
Urząd Gminy Przykona
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 10