Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/04/18/7549
18.04.2019
GMINA BIERUŃ
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2019/04/18/7548
18.04.2019
GMINA BIERUŃ
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
T
2019/04/18/7547
18.04.2019
GMINA MIASTO RZESZÓW
Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatkowej
T
2019/04/18/7546
18.04.2019
GMINA MIASTO RZESZÓW
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości
T
2019/04/18/7545
18.04.2019
GMINA OPOCZNO
Wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2019/04/18/7544
18.04.2019
GMINA OPOCZNO
Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości
T
2019/04/18/7543
18.04.2019
GMINA OPOCZNO
Wzór informacji w sprawie podatku leśnego
T
2019/04/18/7542
18.04.2019
GMINA OPOCZNO
Wzór informacji w sprawie podatku rolnego
T
2019/04/18/7541
18.04.2019
URZĄD GMINY NOWA RUDA
Wzór wniosku o umorzenie/ odroczenie lub rozłożenie na raty należności lub zaległości podatkowej
T
2019/04/18/7540
18.04.2019
URZĄD GMINY NOWA RUDA
Wzór deklaracji na podatek rolny
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 20