Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/04/15/7529
15.04.2019
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
T
2019/04/15/7528
15.04.2019
URZĄD MIASTA KATOWICE
Zgłoszenie zamiaru jednorazowej wpłaty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
T
2019/04/15/7527
15.04.2019
GMINA NISKO
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-3 z 3